Steireoscop

“Dè bhios bàrd air muinntireas ris ma-thà?”

Chaidh a’ cheist sin a chur orm le càirdean ’s caraidean anns na seachdainean a dh’fhalbh, agus cha robh freagairt cheart agam idir.

Nuair a bhruidhinn mi ri Eleanor, stiùiriche StAnza, bha beachd neo dhà aice, ach cha robh càil ann idir a bha stèidhichte. Thig. Èist. Ionnsaich. Dèan caraidean ‘s ceanglaichean ùra.

Dè as fheàrr?

Ach, fhios agad, ‘s caomh leam a bhith ‘ag obair’ – neo bidh mi a’ faireachdainn ciontach ‘s gun fheum. Leis an sin, chuir mi dà rud romham – #leughadhaiganlinn agus Bàrdachd Steireoscopagach.

Leughadh aig an linn – tha sin furasta gu leòr. An aon turas roimhe a bha mi ann an Cill Rìmhinn (banais Mhìcheal Bauer ‘s Rob Wherret – beannachdan ‘s dùrachdan ‘s mìle taing dhaibh son cothrom a thoirt dhomh a bhith mar phàirt dhen latha bhrèagha ud) mhothaich mi an t-amar-snàimh aig Creag a’ Chaisteil. Leughadh bàrdachd ‘s snàmh. B’ urrainn dhomh sin a dhèanamh. Agus, le taic bho mo mhàthair Peanaidh Cole, tha mi air na leughaidhean sin a chlàradh.

An dàrna rud. Uill, an leabhar mu dheireadh a sgrìobh mi – ‘Cailèideascop’ – bha e stèidhichte gu ìre air beatha Sir Daibhidh Brewster. Chruthaich esan an cailèideascop. Agus bha e na ollamh ann am feallsanachd nàdarra (fiosaigs) aig Oilthigh Chill Rìmhinn anns na 1840an.

A bharrachd air a’ chailèideascop, b’ esan a thug fotografachd gu Alba an toiseach – aig ìre gu math tràth. Chan eil fhios aig mòran gur iad seallaidhean ‘s daoine bho Alba a tha a-measg na chiad rudan a chaidh a chlàradh air fotografan a-riamh.

Chruthaich Brewster inneal eile cuideachd – an steireoscop leansaichte. Sin inneal a bhiodh a’ coimhead air dà fhotograf tro leansaichean, agus a bhiodh an uairsin gan toirt dhan t-sùil mar dhealbh ann an trì dimeinsean.

Le sin, smaoinich mi, nì mi dàin steirosopagach – a’ feuchainn ri dà rud eadar-dhealaichte a thoirt còmhla gus dimeinsean ùr a dhèanamh asda. Urram do Bhrewster. Freagarrach son an leabhar agam. Freagarrach leis gu bheil an fhèis an Cill Rìmhinn.

Agus a’ chiad fheasgar a bha mi an seo, chuala mi bàrdachd ann am Frìoslannais, agus bhuail e orm cho mòr, na ceanglaichean eadar na cànain sin agus Albais. Dh’fhairich mi na faclan a bh’ aca aig mo bhonn. Cha mhòr gun robh mi gan tuigsinn. Aig ammanan, bha.

Co-dhiù. Shuidh mi sìos agus – le taic bhon eadar-lìn – rinn mi dàn ann an Frìoslannais agus Albais, a’ feuchainn ri sealltainn cho faisg ‘s tha iad. Rinn mo charaid ùr Geart Tigchelaar ceartaichean air na rinn mi (ach thuirt e gun d’ rinn mi ‘bloody good job’ air an rud – mo bheannachd air!) agus – leis an sin a chàirdean – seo agaibh a’ chiad dhàn steirosgopagach.

Wêrom soe ik it net doare?
Ik ha in memmetaal
en dy taal hat in froen.
Lit my gean dêre, oan har feestmiel
fan wurden waarm en licht,
en lit my my fol ite.
Myn tonge is net swier
gjin bân oer myn mûle –
har wurden smeitsje my goed.
Sâlt fan elke see hat wearde.
For how sad Ah no daur it?
Ah hae a mammietung
an that tung has a freen.
Lee me gang ther, tae her feastmeal
fu wurdies waarm an licht,
an lee me eat ma full.
Ma tung isna sweir
nae band oer ma mou –
her wurdies smak sae guid tae me.
Saut fae ilka sea has worth.

Fàg freagairt

Cha dèid an seòladh puist-dhealain agad fhoillseachadh. Tha * ris na raointean a tha riatanach